🆕 Co nowego w wersji z 27.04.2019:

Powiadomienia 2.0: Napisane od podstaw z zaawansowaną kontrolą dla aktywnych użytkowników i zwiększoną niezawodnością
• Powiadomienia z różnych rodzajów czatu są wyświetlane osobno,
• Odrzucone powiadomienia już nie powtarzają się, gdy nadejdzie nowa wiadomość,
• Możliwość unieważnienia wiadomości, gdy jednocześnie wybierane są wiadomości nieunieważnione i unieważnione,
• Unieważnij wiadomości wyłączone domyślnie, gdy przychodzą wszystkie wybrane wiadomości,
• Pełna kontrola nad wzmiankami, odpowiedziami i przypiętymi wiadomościami. Zarówno globalnie, jak i osobno dla każdej grupy,
• Możliwość wyłączenia podglądu wiadomości z określonych czatów,
• Oddzielne ustawienia powiadomień dla kanałów,
• Powiadomienie, gdy ktoś utworzy z tobą szyfrowany czat,
• Szczegółowe ustawienia pozwalające kontrolować zachowanie powiadomień według własnego uznania,
• Podczas korzystania z Telegrama na innym urządzeniu Telegram X nie będzie otrzymywać powiadomień,
• Treść przypiętej wiadomości jest wyświetlana w powiadomieniu,
• Znacznie poprawiona niezawodność powiadomień,
• Zredukowane zużycie baterii w tle,
• Nowe ustawienia licznika na plakietce ikony,
• Zwiększona szybkość odbierania wiadomości, gdy aplikacja jest otwarta,
• „Powiadomienie o nowych kontaktach” jest teraz zsynchronizowane z chmurą,
• Możliwość ukrycia powiadomień z szyfrowanych czatów na ekranie blokady,
• [Android Oreo i nowsze]: jedna kategoria powiadomień dla prywatnych czatów i grupowych wzmianek („Prywatne czaty i wzmianki”),
• [Android Oreo i nowsze]: Ustawienia wibracji / dźwięku nie są wyświetlane, gdy nie są używane przez styl powiadomienia,
• „Resetuj wszystkie powiadomienia” teraz resetuje wszystkie dostosowania powiadomień,
• Wskazówki, kiedy powiadomienia są wyłączone w ustawieniach systemowych lub zablokowane z jakiegokolwiek powodu przez system,
• Plakietki błędów, gdy niektóre powiadomienia są blokowane przez system,
• Gdy pojawi się wiele wiadomości naraz, rozlegnie się tylko jedno powiadomienie,
• Pojedyncze powiadomienie, jeśli w tym samym czasie przyjdzie wiele wiadomości,
• Obsługa Samsung Edge Display dla powiadomień,
• Powiadomienie pojawi się ponownie, jeśli wiadomość zostanie edytowana (domyślnie tylko w prywatnych czatach),
• Podpowiedzi po wyłączeniu automatycznej synchronizacji systemu.

Funkcje i zmiany
• Ankiety,
• Przypinanie wiadomości w Zapisanych wiadomościach i grupach,
• Lepsze obchodzenie cenzury,
• Poprawione odtwarzanie dźwięku bez pełnego pobrania nagrania,
• Niedokończone próby logowania w „Aktywnych sesjach”,
• Zaawansowane ustawienia Peer-to-Peer w połączeniach, zsynchronizowane z chmurą,
• Udostępnianie kontaktów innym aplikacjom,
• Możliwość otwarcia zwykłego czatu z ekranu szyfrowanego czatu,
• Obsługa linków: t.me/confirmphone, tg://login?code=…, t.me/login/…, t.me/setlanguage,
• Obsługa nowego formatu linków: t.me/c/{channel_id}/{msg_id} + tg://privatepost?channel={channel_id}&msg_id={msg_id},
• Możliwość otwarcia czatu z botem z listy autoryzowanych witryn,
• Alternatywna lista opcji przy wylogowaniu,
• Obsługa języków zagnieżdżonych,
• Poprawiona szybkość przełączania języków,
• Możliwość wyboru dźwięków systemowych przy wybieraniu dźwięku powiadomienia,
• Poprawione wznawianie aplikacji z tła,
• Zaktualizowane libtgvoip do wersji 2.4.4,
• Telegram X jest teraz zoptymalizowany dla procesorów x86_64,
• Lepsza obsługa klawiatur sprzętowych na ekranach logowania i hasłach,
• Prawidłowe wyświetlanie liczby członków w supergrupach i poprawione ich sortowanie na liście,
• „Zastosuj do wszystkich” podczas wybierania tonacji emoji,
• Podczas wyświetlania podglądu naklejek po wyświetleniu menu z naklejkami nadal można poruszać palcem, aby wyświetlić inne naklejki,
• Poprawiono przewijanie naklejek,
• Ulepszono otwieranie czatów z nieprzeczytanymi wiadomościami,
• Opcja „Kopiuj link” dla wiadomości prywatnych i w supergrupach,
• Nowa konfiguracja e-maila odzyskiwania hasła weryfikacji dwustopniowej za pomocą kodu,
• Zmniejszono wykorzystanie zasobów wielu kont. Nawet jeśli używasz ponad 10 kont, wszystko powinno działać tak gładko, jakbyś miał tylko jedno konto,
• Ulepszony kod dostępu: natychmiastowa automatyczna blokada, zezwolenie na powiadomienia tylko do odczytu, przytrzymaj przycisk blokady, aby wprowadzić ustawienia kodu dostępu,
• Jeśli, podczas uruchamiania, aplikacja ulegnie awarii, następnym razem, gdy uruchomisz aplikację, wyświetli się ekran odzyskiwania z przewodnikiem, jak rozwiązać problem,
• Ekran optymalizacji bazy danych po aktualizacji aplikacji (możesz ją zobaczyć podczas aktualizacji z aktualnej stabilnej wersji),
• Statusy online na liście czatów,
• Dodano Ustawienia » Dane i przechowywanie » Wykorzystanie pamięci podręcznej » Usuń wszystkie dane (menu…). Pozwala to na pełne zresetowanie danych (w tym „Lokalnej bazy danych”) bez wylogowania,
• Po zakończeniu sesji Telegram X z innego urządzenia wszystkie pobrane multimedia zostaną również usunięte. Po zainstalowaniu usług Google Play Telegram X i TDLib dołożą wszelkich starań, aby usunąć wszystkie dane bez potrzeby otwierania aplikacji, gdy urządzenie przejdzie do trybu online.

Może to być pomocne w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia. Nigdy nie wiesz, kiedy to może się wydarzyć, więc upewnij się, że Telegram X jest aktualny.

Uwaga: nie dotyczy to jeszcze plików multimedialnych skopiowanych za pomocą przycisku „Zapisz w galerii/Pobrane/Muzyka”.

Poprawki
• [Android Pie i wyżej]: Obrazy mogły być wyświetlane z niewłaściwym obrotem w menu Załącz,
• [Android Oreo i nowsze]: nieużywane zduplikowane kategorie powiadomień,
• [Android Pie i wyżej] [Specyficzne dla urządzenia]: Powiadomienie odtwarzacza muzyki nie jest usuwane po zamknięciu odtwarzacza,
• Podczas przeglądania własnych ograniczeń w grupie można kliknąć datę zakończenia,
• Przycisk powrotu działa poprawnie przy wprowadzeniu kodu/hasła/adresu e-mail/itp,
• Samozniszczalne multimedia w przeglądarce mediów,
• Status online nie może być aktualizowany na liście członków grupy,
• Błędy związane z niestandardowymi ustawieniami powiadomień,
• Ulepszone wysyłanie wideo,
• Ulepszony komunikat o błędzie, gdy nie można skompresować wideo (np. nieobsługiwany format wideo + zmieniona orientacja/itp.),
• Poprawiono wznawianie aplikacji z tła.

‼️Niezbędna do nazwania funkcja. Nie mów nikomu o tym, bo zniknie‼️
‼️ Przytrzymaj napis CZATY i przesuń palcem w dół‼️

Podziel się
Kategorie: Nowości