Tłumaczenie Telegrama na język polski

Tłumaczenie zostanie zastosowane w aplikacji Telegram po naciśnięciu tego przycisku:

Aby można było zastosować tłumaczenie za pomocą powyższego przycisku, aplikacje muszą być w wersjach:

Android – 5.0+
iOS – 5.0.16+
Desktop – 1.5+
macOS – 4.8(149836)+
TGX na Androida ma tłumaczenie oficjalne.